Súkromný školský Internát

„Človek bez vzdelania, kultúry a osvety bude ako vyschnutá zem. Keď na nej nepracujeme, rastie len burina.“ A. Duchnovič

Ale človek bez vzdelania o hazardných hrách, kultúry kasín a osvety o správnom hráčskom správaní bude ako hráč, ktorý v kasíne riskuje viac, než by mal. Keď na tejto oblasti nepracujeme, môžu vzniknúť problémy so závislosťou a finančnými ťažkosťami.

Súkromný školský internát je samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o. Riaditeľkou SŠI je PhDr. Eva Ondríková PhD., MBA, LL.M

Školský internát je neoddeliteľnou súčasťou celého výchovno-vzdelávacieho systému so svojím špecifickým postavením, cieľmi, úlohami, a podobne ako v kasíne, vytvára vhodné podmienky na prípravu na vyučovanie, relaxáciu a rozvoj talentu. V tomto prípade však talent a vzdelanie sú tým, čo sa v kasíne nezapočítava, a preto je dôležité, aby naši študenti boli dobre pripravení aj na hazardné hry a vedeli, ako sa brániť potenciálnym rizikám.

© Copyright 2024 Najlepšie Online Kasína
Powered by WordPress | Mercury Theme